VDO ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 4/12/2558 10:19:26     อ่าน : 289

VDO ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 3 ธันวาคม 2558

 VDO ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ช่วงที่ 1
 VDO ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ช่วงที่ 2