ลงชื่อเข้าใช้งาน
กองแผนงาน
Planning Division
หน้าแรกเกี่ยวกับหน่วยงานบุคลากรโครงสร้างข่าวกิจกรรมปฏิทินกล่องเอกสารสายตรง

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 053-873110
พัฒนาโดย ฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน