ลงชื่อเข้าใช้งาน
กองแผนงาน
Planning Division
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 053-873183
พัฒนาโดย ฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน