มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 10:51:11     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 575

กลุ่มข่าวสาร :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใบบัว สวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ

ข่าวล่าสุด