สรุปผลงานเด่น 1 ปี จากการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา (1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค.63)

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2563 15:34:16     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 114

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzczNTc0&method=inline&fbclid=IwAR1d6S-WXwqZH6xwRer55vCa39b9QtXfLr5BsTjDbOvRW_Kfj3hl-l3fCVk

ข่าวล่าสุด