กองแผนงานจัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2563 15:37:37     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 75

กลุ่มข่าวสาร :

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กองแผนงานจัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญคือพิจารณาโครงการอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมด้วย

ข่าวล่าสุด