กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

วันที่ 21 พ.ย. 65 กองแผนงานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานนโยบายและแผน ประเด็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "โดยมี รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) เป็นประธานการประชุม

ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2565 16:52:43     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 308

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากร
วันที่ 29 กันยายน 2566 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น "ทิศทาง นโยบาย และแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2566     |      17