กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
กองแผนงานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสู่แผนบริหารและแผนพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 #MJUasONE ระหว่างวันที่ 30พ.ย.-1ธ.ค.65 ณ ป่าสนวัดจันทร์ ออป. อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงาน
ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2565 13:15:28     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 286

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากร
วันที่ 29 กันยายน 2566 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น "ทิศทาง นโยบาย และแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2566     |      8