กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566  นายวรุณสิริ  สุจินดา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล  พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ให้กับบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมสโลป 5209 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

ปรับปรุงข้อมูล : 14/3/2566 11:38:13     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 145

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากร
วันที่ 29 กันยายน 2566 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น "ทิศทาง นโยบาย และแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2566     |      17