กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 กองแผนงานจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการศูนย์ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทย โดยมีรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) เป็นรองประธานคณะทำงาน ร่วมกับรองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และคณะทำงานผู้แทนจากส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่หารือคือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงข้อมูล : 23/5/2566 13:35:43     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 132

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด