กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

วันที่ 8 กันยายน 2566 กองแผนงาน จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีท่านอธิการบดี(รศ.ดร.วีระพล ทองมา)เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมได้ถ่ายทอดแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก่หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารและ จนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับลงนามคำรับรองระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2566 13:04:12     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 40

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากร
วันที่ 29 กันยายน 2566 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น "ทิศทาง นโยบาย และแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2566     |      12